Kinh tế Xây dựng - Giao thông

16/12/2020 - 14:18

Thủy điện Hương Điền vận hành xả lũ từ 13 giờ ngày 16/12

TTH.VN - Đó là yêu cầu của Trưởng Bạn Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước tình hình thực tế mực nước tại hồ và dự báo tiếp tục mưa lớn.

Thủy điện Hương Điền điều tiết mực nước trong hồ về hạ du

Mực nước tại hồ Hương Điền lúc 9 giờ ngày 16/12/2020 là +57,97m; lưu lượng đến hồ 271m3⁄s, lưu lượng điều tiết về hạ du qua tuabin phát điện 179m3s. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc ở mức +1,08m.

Căn cứ tình hình tại hồ Hương Điền, thực hiện quy trình vận hanh liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Cụ thể, công ty phải vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dân từ 200-300m3/s, thường xuyên theo dõi mực nước tại trạm thủy văn Phú Ốc để điều chình lưu lượng điều tiết theo lệnh của tỉnh; không chế mực nước tại Phú Ốc dưới +2,7m; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tỉnh hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP