24/09/2014 - 08:44

Tích cực tuyên truyền việc triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

TTH - Đó là thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2014, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 23-9, nhằm thông tin một số tình hình trong nước, quốc tế thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan được thông tin về dự án tăng dày và tôn tạo cột mốc quốc giới giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; những chuyển dịch trong quan hệ giữa các nước từ sau 2008 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội...

Thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày truyền thống, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03; phát huy vai trò tuyên truyền miệng về biển, đảo; tích cực tuyên truyền việc triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP