15/06/2015 - 05:50

Tiền đề cho giai đoạn mới

TTH -
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu trong giai đoạn mới.

Nhiều mô hình kinh tế của BĐBP tỉnh giúp đồng bào A Lưới đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Bá Trí

Chú trọng nghiệp vụ công tác biên phòng

Từ năm 2010 đến nay, BĐBP tỉnh đã vận động xây dựng 112 căn nhà tình thương cho các hộ đồng bào, giáo dân nghèo, nhà đồng đội, mái ấm chiên sĩ, với trị giá hơn 11 tỷ đồng; xây dựng trạm quân dân y xã Nhâm và A Đớt (A Lưới), trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; thực hiện nhiều mô hình giúp đỡ các xã nghèo tuyến biên giới huyện A Lưới với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng BĐBP tỉnh đã phối hợp điều tra 156 vụ phạm pháp, với 309 đối tượng; phá thành công 3 chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 85kg thuốc nổ, 415 viên đạn, giải cứu 2 nạn nhân bị bán qua biên giới...

Năm năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác sát đúng với tình hình địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, chú trọng nắm tình hình địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống xâm nhập, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới của tỉnh.
Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường cán bộ biên phòng làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, góp phần tích cực củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, ven biển. Các đồn biên phòng gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, chủ động phối hợp xây dựng các mô hình kinh tế điểm, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ đối với công tác giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Mô hình này góp phần giúp Nhân dân ở khu vực biên giới A Lưới xóa được đói, giảm được nghèo (tỷ lệ hộ nghèo của huyện A Lưới giảm từ 27,6% năm 2010 xuống đến nay còn 11,28%), củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc đã cùng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
Đổi mới phương thức lãnh đạo
Đảng ủy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp uỷ, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo chấp hành nghiêm quy chế công tác cán bộ, đề xuất với Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Biên phòng củng cố, kiện toàn, luân chuyển cán bộ từ Bộ chỉ huy đến các đơn vị.
Đảng ủy còn xây dựng các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các đơn vị biên phòng tỉnh bạn tiếp giáp triển khai các phương án chiến đấu đạt hiệu quả cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới.
 Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh rút ra kinh nghiệm tập trung giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chỉ huy đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân nơi đóng quân; làm tốt công tác dân vận, chủ động, linh hoạt vận dụng sáng tạo trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, tạo nên sức mạnh quân với dân một ý chí.
Tập trung gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; thường xuyên coi trọng công tác đối ngoại biên phòng, nhất là đối với các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh ta, phối hợp chặt chẽ với quân và dân nước bạn. Đây là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài để xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt, góp phần giữ vững bình yên biên giới, lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, chủ động nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề vững chắc nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP