30/12/2015 - 09:29

Tiền đề quan trọng

TTH - Thành công đầu tiên có thể kể đến là thành phố đã nỗ lực trả hết nợ xây dựng cơ bản tồn đọng từ những năm trước, tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt, đặc biệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều vượt so với kế hoạch.

Nhiều dự án trọng điểm đang được TP. Huế đẩy nhanh tiến độ

Bên cạnh đó, các chương trình trọng điểm trong đó nổi bật là chương trình chỉnh trang đô thị Huế được triển khai quyết liệt, có hiệu quả như: dự án chỉnh trang mở rộng đường Điện Biên Phủ, dự án chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà, Hồ Kiểm Huệ; triển khai và hoàn thành các dự án thoát nước, vỉa hè điện chiếu sáng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như Dự án cải thiện môi trường nước, dự án giải tỏa Thượng Thành – Eo bầu, giải tỏa chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc, hoàn chỉnh các khu tái định cư...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, cho hay, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện. Tổ chức Hội nghị toàn thành phố để phân công nhiệm vụ cụ thể, đề ra chương trình công tác với 138 đề án, chương trình, kế hoạch, đồng thời duy trì chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm trong năm. Lãnh đạo thành phố cũng đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, đối thoại trên tinh thần cởi mở, thắng thắng với doanh nghiệp, nghiệp đoàn xe thồ, taxi, tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện ổn định phát triển.

Năm 2015, 12/12 chỉ tiêu thành phố đều đạt và vượt so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như: thu ngân sách đạt 913 tỷ, tăng 8,2 % so với năm 2014. Doanh thu du lịch tăng 17,1 %, đạt 1743 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 90 triệu USD tăng 20 %. Giá trị Sản xuất công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp tăng 13,5 % so với năm 2014.

Công tác quy hoạch, lập quy hoạch từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến các quy hoạch ngành, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất... được thành phố quan tâm, từ đó đã định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho đô thị phát triển ổn định lâu dài. Nhiều hội nghị, hội thảo để tìm kiếm cơ hội đầu tư, nguồn tài trợ, hợp tác phát triển mang tầm quốc tế cũng đã được tổ chức.

Kỳ vọng năm 2016

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Xuân Hòa, cho rằng: “Để bảo đảm các mục tiêu phát triển, đòi hỏi lãnh đạo thành phố và các cấp, ngành, các địa phương, phải phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; đặc biệt phải tập trung giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm, có giải pháp hữu hiệu để thành phố đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2016. Trước mắt, phải làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng các đề án, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm”. 

Năm 2016 thành phố xác định chủ đề là “Nâng cao chất lượng quản lý đô thị và thực thi công vụ Nhà nước”. Theo đó, sẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn liền với tăng trưởng xanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, khoa học – công nghệ tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Huế; có sức cạnh tranh để chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Quang Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP