Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

22/04/2021 - 11:21

NHÂN SỰ CẤP ỦY, CÁN BỘ TẠI XÃ HƯƠNG THỌ:

Tiến hành đúng quy trình và được cấp trên phê duyệt

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của một bạn đọc xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) phản ánh về việc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ Nguyễn Văn Quý lợi dụng chức vụ để đưa người thân vào cấp ủy và bố trí chức vụ cao; trong đó có em ruột, em dâu vợ và vợ ông Quý.

Ông Nguyễn Xuân Lam, Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ khẳng định: Tất cả các trường hợp sắp xếp, bố trí cán bộ ở địa phương đều được Đảng ủy cân nhắc và báo cáo xin ý kiến của cấp trên trước khi tiến hành các quy trình.

Đối với ông Nguyễn Văn Phúc (em ruột ông Quý), tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ (NK) 2010-2015, ông Phúc là Phó bí thư Xã đoàn không được Ban chấp hành Đảng bộ NK 2005-2010 giới thiệu ứng cử, nhưng được ông Mai Ngọc Phương, nguyên Bí thư Đảng ủy (NK 2000-2005) đề cử trực tiếp tại đại hội và được Đại hội thống nhất đưa vào danh sách bầu cử. Kết quả, ông Phúc trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ xã NK 2010-2015).

Đối với trường hợp bà Đỗ Thị Ngọc Mười (em dâu của vợ ông Quý) có thai con thứ 3, nhưng vẫn được cơ cấu bầu vào Đảng ủy NK 2020-2025. Sau khi vi phạm vẫn bố trí vào chức vụ cao hơn. Ông Lam cho biết, bà Mười làm tại bộ phận văn thư kiêm thủ quỹ xã. Thực hiện Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 7190/UBND-NV ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh, Đảng ủy đã họp và thống nhất bố trí bà Mười là 1 trong 2 người giữ chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy xã. Căn cứ vào các văn bản quy định của Nhà nước, chức danh văn phòng đảng ủy thuộc nhóm chức danh những người hoạt động không chuyên trách nên không thể gọi là cao hơn chức danh văn thư kiêm thủ quỹ.

Về cơ cấu vào Đảng ủy, căn vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy xã đã tiến hành thực hiện quy trình 5 bước theo quy định. Tại bước 5, Đảng ủy xã nhất trí giới thiệu bà Mười ứng cử và đã được đại hội bầu vào Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Lam, thời gian đại hội, bà Mười đã có thai 4 tháng, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy xã NK 2015-2020 không nghe phản ánh nên không nắm được. Vì vậy, Đảng ủy vẫn giới thiệu để bầu vào Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi phát hiện bà Mười có thai, Đảng ủy xã đã báo cáo Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà để xin ý kiến chỉ đạo. Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thị ủy đã chỉ đạo, yêu cầu Đảng ủy không giới thiệu bà Mười để Ban chấp hành Hội LHPN xã bầu bà Mười giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã NK 2016-2021 và yêu cầu tìm nhân sự khác để thay thế. Hiện nay, bà Mười đang trong quá trình nghỉ thai sản. Vì vậy, Đảng ủy xã Hương Thọ chưa tiến hành kỷ luật bà Mười theo quy định.

Đối với bà Mai Thị Ánh Nguyệt (vợ ông Quý) là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà, qua quá trình tìm nhân sự mới thay thế bà Mười, xét điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ nữ tại địa phương, ngày 23/9/2020, Đảng ủy xã đã họp, thống nhất giới thiệu bà Nguyệt để Ban chấp hành Hội LHPN xã bầu vào chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã NK 2016-2021.

“Đối với trường hợp bà Nguyệt, Đảng ủy đã có Tờ trình số 06-TTr/ĐU ngày 1/10/2020 gửi Ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà. Qua đó, Ban Tổ chức Thị ủy đã có Công văn số 25-CV/BTC ngày 6/10/2020 về “cho ý kiến cán bộ”, nhất trí để Đảng ủy xã giới thiệu bà Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Thọ nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, Đảng ủy xã đã yêu cầu Ban chấp hành Hội LHPN xã tiến hành quy trình nhân sự Chủ tịch Hội LHPN xã theo quy định”. Ông Lam khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hương Trà cho rằng, qua kiểm tra tại xã Hương Thọ theo đơn của người dân, tất cả nội dung phản ánh là không có cơ sở. Những trường hợp người thân ông Quý, không do ông Quý tự ý đưa vào mà có sự họp bàn, thống nhất từ Đảng ủy và sự chỉ đạo của cấp trên. Riêng trường hợp em trai ông Quý là do đại hội bầu trực tiếp. Hiện nay, ông Quý đã được UBND thị xã Hương Trà điều động về làm Phó phòng phụ trách Phòng Văn hóa Thông tin thị xã từ ngày 2/3/2021. Trường hợp bà Mười khi hết thời gian nghỉ thai sản sẽ có mức xử lý kỷ luật nghiêm túc theo quy định vì sinh con thứ 3.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP