14/12/2016 - 06:53

Tiền lương, phụ cấp cho NLĐ trên các công trình thuỷ điện

TTH.VN - Chính phủ vừa có Nghị quyết về chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với công trình thủy điện.

Theo đó, cán bộ, công nhân, nhân viên của 8 công trình thủy điện: Bản Vẽ, Bản Chát, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Sê San 4, Pleikrông và Đồng Nai 5 được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp lương (kể cả phụ cấp thu hút), hệ số không ổn định sản xuất và chế độ ăn giữa ca từ khi thi công đến khi kết thúc công trình theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện quyết toán công trình theo quy định.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP