24/11/2015 - 16:55

Tiến tới biên soạn một bộ quy tắc pháp lý cho ngành mây

TTH - Nhằm tiến tới ban hành một bộ quy tắc pháp lý cho ngành mây, sáng 24/11, Dự án Mây tre keo bền vững- WWF Việt Nam tổ chức hội thảo quy định pháp lý ngành mây và tham vấn việc tuân thủ pháp lý.

Hội thảo được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường đòi hỏi về hồ sơ lâm sản hợp pháp cũng như chiến lược can thiệp của dự án về hợp pháp bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn mây bền vững tại 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị; hướng tới quy hoạch phát triển mây có chứng chỉ (FSC); từng bước đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống chứng chỉ rừng; đồng thời làm cơ sở để xây dựng bộ thủ tục hành chính để giám sát và đánh giá chất lượng tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội thảo đã phổ biến tóm tắt quy định thẩm tra pháp lý ngành mây, chia sẻ những áp dụng trong thực tiễn của các bên liên quan và thảo luận những thách thức, khó khăn gặp phải…

H. Thương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP