Chuyên Đề: TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Cần quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường

Cần quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường

Cập Nhật 10-11-2020 06:15: 01

Việc tổ chức thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng tích cực, tham gia với ý thức trách nhiệm cao.

Tag: góp ý, dự thảo, văn kiện, Đại hội Đảng

Các mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi

Các mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi

Cập Nhật 09-11-2020 07:45: 01

Một trong những điểm mới được xem như đột phá của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đề ra mục tiêu phát triển dài hạn không chỉ một nhiệm kỳ mà có tầm nhìn đến năm 2030, 2045.

Tag: mục tiêu, hoàn toàn, khả thi

Phát huy lợi thế vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Phát huy lợi thế vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Cập Nhật 06-11-2020 13:33: 30

Trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cần xác định giải pháp đột phá cho giai đoạn mới về chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo hướng chuyển từ “xóa nghèo bền vững” sang “làm giàu”.

Tag: Phát huy, lợi thế, vùng dân tộc, thiểu số, miền núi

Cần giải pháp căn cơ trong ứng phó với bão lũ miền Trung

Cần giải pháp căn cơ trong ứng phó với bão lũ miền Trung

Cập Nhật 06-11-2020 05:45: 01

Bão lũ đã và đang tàn phá nặng nề vùng đất miền Trung không thể không đặt ra vấn đề làm thế nào để chung sống, khắc chế và hơn thế, tìm ra mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Tag: giải pháp, căn cơ, ứng phó, bão lũ, miền Trung

Xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

Cập Nhật 05-11-2020 10:40: 40

Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết thể hiện sự trăn trở, quan tâm sâu sắc của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về những nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội XIII và định hướng phát triển đất nước.

Tag: Xây dựng Đảng, vững mạnh, nhiệm vụ, then chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Cập Nhật 05-11-2020 06:15: 20

Sau khi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng công bố rộng rãi, đã có nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo văn kiện.

Tag: góp ý, Đại hội Đảng, văn kiện, dự thảo

Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng

Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng

Cập Nhật 04-11-2020 07:15: 01

Từ nhiều năm nay, các thế lực chống đối và đối tượng lợi dụng dân chủ không ngừng tuyên truyền và đòi phải thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam. Thực chất là chúng âm mưu lật đổ chế độ bằng hình thức mở rộng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tế, với điều kiện nước ta, không cần phải đa đảng.

Tag: Việt Nam, chấp nhận, đa đảng

Chú trọng giáo dục “làm người”, đạo đức lối sống

Chú trọng giáo dục “làm người”, đạo đức lối sống

Cập Nhật 03-11-2020 06:45: 01

Giáo dục “làm người”, giáo dục đạo đức, lối sống - tuy chỉ mấy chữ - nhưng sức nặng lại vô cùng. Sự nghiệp ấy không chỉ là của riêng ngành giáo dục.

Tag: chú trọng, giáo dục, “làm người”, đạo đức, lối sống

Tiến bước dưới cờ Đảng

Tiến bước dưới cờ Đảng

Cập Nhật 22-10-2020 06:30: 01

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng không chỉ được những người trẻ thể hiện bằng nhận thức, niềm tin, mà bằng những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Tag: tiên phong, tình nguyện, đại hội Đảng

Chung sức, chung lòng xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp

Chung sức, chung lòng xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp

Cập Nhật 22-10-2020 06:30: 01

Vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu bày tỏ tâm huyết, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tag: Đại hội Đảng, ý kiến, tâm huyết

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Cập Nhật 19-10-2020 14:34: 16

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng

“Đúng quy trình” là quan trọng, “đúng người” càng quan trọng hơn

“Đúng quy trình” là quan trọng, “đúng người” càng quan trọng hơn

Cập Nhật 01-09-2020 06:45: 02

Nói về công tác cán bộ, Hồ Chủ tịch luôn căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Tag: cán bộ, xây dựng Đảng, quan trọng

Tìm người tài thực sự trong công tác cán bộ

Tìm người tài thực sự trong công tác cán bộ

Cập Nhật 25-08-2020 06:30: 01

Mỗi lần Đại hội Đảng cũng là một dịp rà soát, đánh giá, chọn người cho đội ngũ có đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Lâu nay, chúng ta vẫn xác định cần phải phát hiện người tài, nhưng làm như thế nào tìm người có tài thực chất là vấn đề cần bàn.

Tag: người tài, công tác, cán bộ, Đại hội Đảng

Bước phát triển của nhiệm kỳ

Bước phát triển của nhiệm kỳ

Cập Nhật 11-08-2020 06:30: 01

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh và các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tag: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, xây dựng Đảng, Nghị quyết số 54-NQ/TW

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP