10/06/2016 - 09:06

Tiến tới thành lập một đơn vị sản xuất vaccine tập trung

TTH.VN - Ngày 9/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về sắp xếp lại các đơn vị sản xuất vaccine thuộc Bộ Y tế với sự tham gia của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, định giá và sắp xếp lại 5 đơn vị sản xuất vaccine, sau đó chuyển quyền sở hữu vốn Nhà nước sang SCIC.

Theo Bộ Y tế, có 5 đơn vị sản xuất vaccine cần được sắp xếp lại, cụ thể là chuyển Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (Ivac) và Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm y tế (Polyvac) thành doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; tiếp tục cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vaccine Pasteur Đà Lạt và hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang trong năm 2016. Riêng Công ty TNHH một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 sẽ được chuyển thành Tổng Công ty Vaccine Việt Nam mà Nhà nước nắm 100% vốn ở công ty mẹ và trong số các công ty con có Ivac và Polyvac.

Phó Thủ tướng cho rằng quan trọng nhất là Việt Nam phải nắm được công nghệ sản xuất vaccine và đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu việc áp dụng công nghệ sản xuất theo quy mô công nghiệp, trong đó lưu ý việc tham vấn các chuyên gia, đồng thời đánh giá rõ hơn về hiệu quả kinh tế-xã hội khi Việt Nam chủ động sản xuất được mặt hàng này.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị SCIC tìm kiếm các đối tác nước ngoài góp vốn bằng công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam, trong đó có phương án tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ phía Chính phủ Nhật Bản.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP