Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

27/10/2020 - 14:00

Tiếp tục bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách

TTH - Nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay từ năm 2016 đến nay là 10 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Huế lên 303 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách từ Trung ương 277,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 15,5 tỷ đồng, ngân sách thành phố 10 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, các mô hình kinh tế đã giúp nông dân trên địa bàn TP. Huế thoát nghèo

Năm 2014, gia đình chị Phạm Thị Kim Ánh (Thủy Xuân, TP. Huế) được bình xét cho vay với số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ cận nghèo. Từ nguồn vốn ban đầu này, chị có đủ kinh phí để đầu tư nuôi lợn. Để tiếp tục phát triển sản xuất, gia đình chị Ánh làm đơn vay vốn giải quyết việc làm tại Ngân hàng CSXH tỉnh với số tiền vay 50 triệu đồng. Các nguồn vốn này cộng với chút tiền tích lũy, chị đã đầu tư cải tạo vườn, trồng cây trầm gió và hồ tiêu. Đến nay, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, những năm qua, chất lượng tín dụng ở các địa phương nâng lên rõ rệt cả về quy mô và chất lượng; trong đó, có địa bàn TP. Huế. Đến nay, trên địa bàn thành phố tổng dư nợ đến 31/8/2020 là 300,5 tỷ đồng , tăng so với năm 2015 là 107 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 11%. Dư nợ quá hạn đến 31/8/2020 là 305 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%, giảm so với năm 2015 là 132 triệu đồng, tương đương giảm 0,13%. Nợ quá hạn giảm thể hiện chất lượng tín dụng ngày càng nâng lên, góp phần đưa số phường không có dư nợ quá hạn từ 8 phường cuối năm 2015 đến nay lên 19 phường không có dư nợ quá hạn. Điển hình một số phường có tỷ lệ nợ quá hạn cao nay không còn nợ quá hạn như các phường Phú Hậu, Hương Sơ, Phú Thuận, Phú Cát…

Ông Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính sách tín dụng, đơn vị đã phối hợp với UBND TP. Huế xây dựng đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, UBND TP. Huế trích ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH 2 tỷ đồng để thực hiện đề án. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, thành phố là đơn vị bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay lớn nhất toàn tỉnh.

Theo UBND TP. Huế, nguồn vốn được bổ sung hàng năm từ ngân sách địa phương góp phần cùng nguồn vốn Trung ương tạo điều kiện cho gần 23.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,52% (năm 2016) xuống còn 1,51% ( năm 2020); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 3,2% (năm 2016) xuống còn 1,99% (năm 2020)...

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Huế cho biết, nguồn ngân sách thành phố chuyển sang đều được Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, xét duyệt và giải ngân kịp thời. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm giúp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục trích ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh để góp phần bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40, lãnh đạo UBND TP. Huế chỉ đạo các ban ngành phối hợp với Ngân hàng CSXH tiếp tục xây dựng đề án “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn TP. Huế”, được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt (số 4293/ĐA-UBND) ngày 4/9/2020.

Bài, ảnh: Nguyên Nhung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP