Giáo dục Tin tức giáo dục

29/09/2020 - 18:29

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

TTH.VN - Nội dung này được UBND TP. Huế triển khai tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, biểu dương các mô hình tiêu biểu ở cơ sở giai đoạn 2016- 2020 diễn ra chiều 29/9.

Lãnh đạo UBND TP. Huế khen thưởng các mô hình học tập tiêu biểu ở cơ sở do các phường bình chọn

Sau 5 năm triển khai đăng ký xây dựng các mô hình học tập, đến nay , địa bàn TP. Huế có trên 86.000 hộ đăng ký xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, 96 họ tộc đăng ký “Dòng họ học tập”, 281 tổ dân phố đăng ký “Cộng đồng học tập” và 116 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Phong trào này qua từng năm xuất hiện nhiều mô hình học tập tiêu biểu trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020- 2030, đồng thời triển khai xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, tỉnh trên địa bàn thành phố.

Dịp này, TP. Huế đã biểu dương danh hiệu 55 mô hình học tập tiêu biểu ở cơ sở do các phường bình chọn.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP