20/10/2015 - 17:10

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

TTH - Ngày 20/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015. Đến dự hội nghị có các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Quốc Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

15 năm qua, kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ các nguồn lực thu được số tiền 2.171.664,661 triệu đồng. Nhiều địa phương, đơn vị còn tích cực huy động mọi nguồn lực với nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ người nghèo như hỗ trợ bằng hiện vật, hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, hỗ trợ phương tiện sản xuất...Việc vận động Qũy “Vì người nghèo” các cấp đã tạo ra nguồn lực lớn để chăm lo cho người nghèo. Số tiền vận động được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy chế, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, công khai dân chủ, góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17, 29% năm 2000 đến nay còn 5,06%.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban vận động “Ngày vì người nghèo” và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đổi mới nội dung, hình thức vận động để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP