Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

11/01/2020 - 13:49

Tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh diễn ra sáng 11/1.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao bằng khen cho các cá nhân

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành quyết định, kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh 53 Đề án, Báo cáo tại các kỳ họp; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua 82/114 Chương trình, Đề án, Báo cáo có chất lượng, có tác động tích cực đối với đời sống xã hội.  

Đáng chú ý, năm 2019 có 9/9 mục tiêu đạt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, tham mưu tiếp tục nâng cấp 5 phần mềm dùng chung tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện hoàn toàn gửi/nhận văn bản qua mạng, đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm một cửa, theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, triển khai trang điều hành tác nghiệp đa cấp, Ecabinet (kỳ họp không giấy)…

100% hồ sơ một cửa của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được xử lý đúng quy trình và 97% đảm bảo thời gian quy định. Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 1.276 hồ sơ; đã xử lý đúng hạn 1.242 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,36%; 17 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, chiếm tỷ lệ 0,64%. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vinh dự nhận được giải thưởng của Hội truyền thông số Việt Nam về “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh, những kết quả ấy đã thể hiện sự đổi mới tư duy nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của từng cá nhân, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu được khẳng định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả nói trên, tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, với nền công vụ tiên tiến và công sở hiện đại. Căn cứ tình hình thực tế, tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề mang tính chiến lược, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các mặt kinh tế - xã hội. Cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống mới, đề xuất kiến nghị đối với lãnh đạo UBND tỉnh. Đây chính là thể chế, hành lang pháp lý để Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP