15/07/2015 - 20:34

Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Mặt trận các cấp

TTH - Ngày 15/7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động những tháng còn lại của năm 2015. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Quốc Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong 6 tháng qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai một khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực trong tầng lớp Nhân dân. Thông qua hoạt động Mặt trận, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền không ngừng được củng cố và nâng lên... Những tháng còn lại của năm 2015, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong Nhân dân; mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Mặt trận các cấp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP