12/01/2014 - 07:09

Tiếp tục nâng cao chất lượng biểu diễn ca Huế

TTH.VN - Trung tâm quản lý và tổ chức biểu diễn ca Huế vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2014.

Năm qua, Trung tâm quản lý và tổ chức biểu diễn ca Huế đã tổ chức trên 8.500 suất diễn phục vụ khoảng 140 nghìn lượt người; tham mưu cho Sở VH-TT&DL nâng cao chất lượng diễn viên, nhạc công; phối hợp với Tổ liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm; chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nên hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch cơ bản có chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của du khách, góp phần vào việc phát triển du lịch của địa phương.

Năm 2014, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện tốt việc quản lý diễn viên, nhạc công và tổ chức các suất diễn ca Huế, bán vé nghe ca Huế đảm bảo chất lượng và yêu cầu phục vụ du khách theo quy chế của UBND tỉnh; phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến hoạt động biểu diễn, giá suất diễn, giá vé; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, nhạc công và người dẫn chương trình...

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP