Kinh tế Kinh tế

03/01/2020 - 13:48

Tiếp tục tạo sản phẩm mới và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

TTH.VN - Đây là một trong những mục tiêu được UBND TP. Huế đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2020 diễn ra sáng 3/1.

Phát triển du lịch, dịch vụ là mục tiêu của thành phố Huế trong năm 2020

Chủ đề của năm 2020 là “Năm chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh”, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tạo sản phẩm mới, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện với môi trường; huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị.

Năm 2020, thành phố nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tổng thu ngân sách đạt trên 1.325 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư trên địa bàn trên 5.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 2.800 USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng từ 10- 13%, giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 180 triệu USD…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho rằng, năm 2020 thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực tập trung chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội, quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, tiếp tục phát triển và nâng cao hoạt động dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và thương mại, ưu tiên phát triển các dịch vụ chất lượng cao; hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển và mở rộng thị trường.

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, duy trì và phát triển các nguồn thu ổn định, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP