04/08/2020 - 11:51

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

TTH.VN - Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC thông qua hệ thống BCCI, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 4/8.

Khách hàng đăng ký dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các ngành, địa phương.

Rà soát TTHC phát sinh nhiều giao dịch, tổng hợp và đề xuất bổ sung vào danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ BCCI. Kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP