12/12/2015 - 15:35

Tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC

TTH.VN - Ngày 12/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác nội vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thái Bình, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía điểm cầu Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Quảng cảnh điểm cầu Thừa Thiên Huế

 Năm 2015, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thành tốt. Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 được tập trung. Qua đó, đã tiếp tục hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ đi vào nền nếp, đạt hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Thừa Thiên Huế, Sở Nội vụ đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được giao, trong đó, có nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của tỉnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bước sang năm 2016, ngành Nội vụ sẽ triển khai Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổng kết đánh giá có cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thẩm định danh sách tinh giản biên chế theo đúng Nghị định 108 và Thông tư liên tịch số 01…

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP