Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

15/04/2021 - 14:51

Tiếp tục triển khai kiểm tra giám sát đối với bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

TTH.VN - Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước nhằm rút kinh nghiệm sau kiểm tra giám sát đợt 1 bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Trong đợt giám sát đầu tiên diễn ra từ ngày 19 đến 31/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 16 tỉnh. Theo đánh giá, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử tại các tỉnh này được triển khai đúng tiến độ, đồng bộ thống nhất, dân chủ, công khai, đúng luật.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, đó là: vẫn để xảy ra tình trạng người được giới thiệu ứng cử là thành viên Ban bầu cử cùng cấp, vi phạm quy định tại Điều 27 Luật Bầu cử; một số địa phương, danh sách giới thiệu người ứng cử trình tại các hội nghị hiệp thương chưa đảm bảo số dư theo quy định; cá biệt có đơn vị cấp tỉnh còn chưa chủ động triển khai việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Tại Thừa Thiên Huế, công tác kiểm tra giám sát đợt 1 đã được thực hiện tại 9 huyện, thị xã và thành phố Huế. Theo đánh giá chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử các cấp, các ngành đã chủ động, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận các cấp đã làm tốt công tác hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng luật và sớm trước thời gian quy định.

Thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai giám sát đợi 2 từ ngày 13/4 đến ngày 22/5 và giám sát đợt 3 trong ngày tổ chức bầu cử 23/5.

Tin, ảnh: Minh Nguyên 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP