10/07/2012 - 17:11

Tiếp tục xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả

TTH - Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, việc thực hiện các công trình thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị; các hoạt động phong trào Đoàn; hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng được đổi mới và đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghiệp vụ, xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phấn đấu hàng năm có trên trên 75% ĐVTN đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, trên 6% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên...   

Thanh Tâm

 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP