Kinh tế Khoa học - công nghệ

07/02/2020 - 14:20

Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường

TTH - Quyết định này quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá DN thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiều nhà máy bố trí các thùng phân loại rác tại nguồn

Công tác bảo vệ môi trường đang trở thành nhiệm vụ sâu rộng và là trách nhiệm của từng doanh nghiệp (DN). Lâu nay, đã có một số DN, cơ sở sản xuất áp dụng những giải pháp, cải tiến máy móc để đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định về bảo vệ môi trường, nhưng vẫn còn mang định tính. Nên để có khung tiêu chí đánh giá mang tính định lượng, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về tiêu chí đánh giá DN thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá DN thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá DN thân thiện với môi trường bao gồm 8 tiêu chí đánh giá liên quan đến việc giảm thiểu rác thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch, sử dụng các nguồn nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường.

Cụ thể, trong tổng thang điểm 100, nếu DN sử dụng 80% - 100% nhiên liệu sạch trong quá trình hoạt động sản xuất sẽ đạt điểm 10, nếu sử dụng 50% - 80% nhiên liệu sạch sẽ đạt điểm 5.

Tiêu chí sử dụng các vật dụng, vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần sẽ đạt điểm tối đa 15 điểm. Tiêu chí áp dụng các biện pháp trong sản xuất và kinh doanh, dịch vụ nhằm tiết kiệm tài nguyên từ 80% trở lên và bảo vệ môi trường sẽ được điểm tối đa là 10; tiết kiệm tài nguyên từ 50-80% đạt điểm 5.

Tiêu chí giảm thiểu rác thải, phân loại rác tại nguồn nếu DN thực hiện tốt sẽ đạt điểm 10. DN thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải trong quá trình hoạt động sẽ ghi thêm được 15 điểm.

Tiêu chí thực hiện các chương trình vì cộng đồng như trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, các hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia tích cực các phong trào như: "Chủ nhật xanh", “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy” có tổng điểm cao nhất là 20 điểm. Đối với tiêu chí này, theo nhận định từ phía hầu hết các DN đều có thể thực hiện để ghi đạt số điểm tối đa. Vì thực tế, trong một năm qua, đề án Ngày Chủ nhật xanh do tỉnh phát động đã được nhiều DN tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện.

Cùng với đó, việc thực hiện tiêu chí mua sắm, tiêu dùng những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường trong quá trình hoạt động và tiêu chí có những giải pháp an toàn đối với môi trường và sức khỏe con người thời gian qua đã được nhiều DN quan tâm áp dụng.

DN được công nhận DN thân thiện với môi trường khi có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên. DN được công nhận DN thân thiện môi trường sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và được trao logo DN thân thiện môi trường, được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, được sử dụng logo DN thân thiện môi trường trên sản phẩm hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các thị trường trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới những giải pháp thân thiện với môi trường từ mọi hoạt động của đời sống xã hội cho đến hoạt động sản xuất, việc đưa ra tiêu chí cũng như kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của DN chính là giải pháp để xanh hóa sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững. Đây còn là điều kiện tiên quyết để DN nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng tốt nhất cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do với cộng đồng quốc tế.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP