26/12/2017 - 19:26

Tiêu hủy gần 1.500 xuất bản phẩm vi phạm

TTH - Các đơn vị phát hành không có sự liên kết, chưa quan tâm đến các cơ sở phát hành ở cấp huyện, nguồn bản thảo của các nhà xuất bản (NXB) bị hạn chế, tình trạng photocopy các loại giáo trình vẫn còn... là những thông tin được đưa ra tại buổi giao ban khối Xuất bản – In - Phát hành năm 2017 do sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức chiều 26/12.

Năm 2017, các NXB đã tổ chức xuất bản 252 đầu sách với hơn 140 ngàn bản in, đạt doanh thu trên 2,2 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng cho 19 lao động; 17 công ty in đăng ký hoạt động có tổng số trang in đạt hơn 1 tỷ trang, đạt doanh thu trên 24 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập 4 triệu đồng/tháng cho 178 lao động.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP