Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

26/07/2012 - 06:47

Tìm em

TTH - Khói trầm quyện giữa tầng không
Chị tìm em giữa mênh mông đất trời
Trường Sơn đường Chín đến rồi
Từng hàng mộ chí, từng người chị thăm

Nhưng đâu thấy chỗ em nằm
Không có bia khắc mộ phần của em
Chỉ còn biết thắp nén nhang
Gọi hồn em dưới suối vàng em ơi
Phạm Thị Thanh Nhàn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP