Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/06/2022 - 14:36

Tìm giải pháp để công đoàn ngành hoạt động hiệu quả hơn

TTH.VN - Sáng 9/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn ngành với sự tham gia của đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến việc định hướng hoạt động công đoàn, sắp xếp tổ chức, cán bộ công đoàn ngành. Cụ thể, công đoàn ngành tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành. Đồng thời, phân tích đối tượng tập hợp, phạm vi hoạt động tránh chồng chéo trong tập hợp đoàn viên, ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn tại các công đoàn ngành.

Ngoài ra, hội nghị cũng nêu lên những khó khăn về mô hình cán bộ công đoàn kiêm nhiệm hiện nay. Đồng thới, đề ra các phương án tổ chức bộ máy công đoàn ngành, tiến tới sắp xếp, củng cố, phát triển công đoàn ngành theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP