29/10/2012 - 17:43

Tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

TTH -


“Tình hình đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý-thực trạng và giải pháp” - là chủ đề hội thảo do Sở Nội vụ tổ chức vào chiều 29/10.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình đội ngũ nữ CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp do Sở Nội vụ triển khai tại 42 cơ quan, địa phương, đơn vị và kết quả cho thấy, số lượng nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh là 1.075/5.118. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hội thảo đã tập trung thảo luận và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cụ thể trong công tác cán bộ nữ để thời gian tới nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong đó, về phần giải pháp, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; đặt công tác tạo nguồn cán bộ nữ trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung của cấp uỷ, chính quyền các cấp; coi trọng việc quy hoạch cán bộ nữ và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác quản lý...

 

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP