Kết quả tìm kiếm cho "Định hướng"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 25382

Ban hành Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ban hành Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

Cập Nhật 03-04-2021

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện kinh doanh...

Tag: Ban hành, Nghị định, quy định, hướng dẫn, thi hành, một số điều, Luật đầu tư

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030  

Cập Nhật 12-03-2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng.

Tag: Định hướng, phát triển, đất nước, giai đoạn, 2021-2030

Hiện đại hóa hạ tầng lưới điện theo định hướng lưới điện thông minh

Hiện đại hóa hạ tầng lưới điện theo định hướng lưới điện thông minh 

Cập Nhật 03-12-2020

Qua hơn 2 tháng nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của thiên tai, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu...

Tag: Hiện đại hóa, hạ tầng, lưới điện, định hướng, lưới điện, thông minh

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối đúng đắn

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối đúng đắn 

Cập Nhật 01-11-2020

Kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) chính là hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tag: kinh tế, thị trường, định hướng, xã hội, chủ nghĩa

Hướng đến đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu

Hướng đến đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu 

Cập Nhật 16-06-2020

Xây dựng và phát triển thành ĐH Quốc gia theo định hướng nghiên cứu, Đại học (ĐH) Huế đã và đang tập trung đầu tư không chỉ cho hoạt động đào tạo mà còn cả lĩnh vực khoa học và công nghệ...

Tag: hướng đến, đại học, Quốc gia, định hướng, nghiên cứu

Định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên

Định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên 

Cập Nhật 21-10-2019

Năm nay, các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) triển khai hoạt động định hướng nghề nghiệp cho sinh viên (SV) ngay từ khi mới vào học kỳ đầu tiên. Đáng nói, các đơn vị chuyên môn cũng thu hút doanh nghiệp (DN) tham gia để hỗ trợ SV.

Tag: định hướng, nghề nghiệp, sinh viên

Giáo dục, định hướng giới trẻ 

Cập Nhật 24-09-2019

Bắt kịp xu thế của giới trẻ hiện nay, các tổ chức Đoàn, Hội đã tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để kết nối giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Tag: giáo dục, định hướng, giới trẻ

Bãi bỏ và sửa đổi một loạt quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực

Bãi bỏ và sửa đổi một loạt quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực 

Cập Nhật 24-02-2018

Theo đó, có khoảng 35 điểm được bãi bỏ, hơn 30 khoản khác được chỉnh sửa theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng nằm trong diện điều chỉnh của luật này.

Tag: Nghị định hướng dẫn, sử dụng điện, bán lẻ điện, quy hoạch thủy điện

Đảng bộ phường An Đông: Định hướng phát triển đô thị

Đảng bộ phường An Đông: Định hướng phát triển đô thị 

Cập Nhật 08-08-2016

Sau khi có quyết định “lên” phường, Đảng bộ phường An Đông (Huế) xác định lãnh đạo phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thay đổi diện mạo đô thị và theo kịp với các phường trung tâm.

Tag: Đảng bộ, phường An Đông, định hướng, phát triển, đô thị

Bánh Tét Đinh Hương

Bánh Tét Đinh Hương 

Cập Nhật 02-02-2016

Nếu không có những mùa Tết xa quê hương, tôi làm sao hiểu được những đòn bánh tét không phải để ăn mà để ngắm nhìn.

Tag: Bánh Tét Đinh Hương

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP