Kết quả tìm kiếm cho "70% GDP"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cả nước có 862 đô thị, đóng góp 70% GDP

Cả nước có 862 đô thị, đóng góp 70% GDP 

Cập Nhật 26-12-2020

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng bình quân 8,5% - 8,7%/năm.

Tag: Cả nước, có 862, đô thị, đóng góp, 70% GDP

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP