Kết quả tìm kiếm cho "Bexit"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Châu Âu muốn ngăn dịch vụ tài chính Anh sau Brexit

Châu Âu muốn ngăn dịch vụ tài chính Anh sau Brexit 

Cập Nhật 08-03-2018

Châu Âu có thể chỉ muốn xây dựng một hiệp định thương mại tự do cho tất cả các loại hàng hoá, phi thuế quan nhưng không bao gồm lĩnh vực dịch vụ tài chính

Tag: Bexit, châu Âu, Anh, dịch vụ tài chính, ngăn cản

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP