Kết quả tìm kiếm cho "C���nh b��o"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 13

Hương Trà: Quan tâm công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ 

Cập Nhật 27-09-2017

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ là một trong những kết quả quan trọng được ghi nhận tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước do Thị ủy Hương Trà tổ chức ngày 27/9.

Tag: Hương Trà, quan tâm, công tác, đào tạo, bổ nhiệm, cán bộ

Vị thế của phụ nữ ngày càng khẳng định

Vị thế của phụ nữ ngày càng khẳng định 

Cập Nhật 26-09-2017

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, vị thế của phụ nữ các cấp trong tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao; nhiều cán bộ nữ giữ những trọng trách quan trọng ở các cấp, ngành.

Tag: vị thế, phụ nữ, khẳng định

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt ngày càng nhiều 

Cập Nhật 30-08-2017

Đó là một trong những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW, ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết sáng 30/8.

Tag: cán bộ nữ, phụ nữ, nghị quyết số 11

Khẳng định vai trò và chỗ đứng

Khẳng định vai trò và chỗ đứng 

Cập Nhật 19-07-2017

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước”, công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có bước khởi sắc.

Tag: phụ nữ, khẳng định, vai trò

Quan tâm hơn công tác quy hoạch cán bộ nữ 

Cập Nhật 12-07-2017

Thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ là những kết quả được khẳng định tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” diễn ra sáng 12/7 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức.

Tag: quan tâm, quy hoạch, cán bộ nữ

Thể hiện trách nhiệm, niềm tin

Thể hiện trách nhiệm, niềm tin 

Cập Nhật 29-12-2015

Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xác định nội hàm CNH – HĐH là gì... là những vấn đề quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: Cán bộ, Đảng viên, Nhân dân, Trách nhiệm, Phát triển

Kiến thức cho nhà nông 

Cập Nhật 12-10-2015

(TTH) - Công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn thời gian qua đã tạo sự chuyển biến đáng kể; bộ mặt nông thôn đã thay đổi hẳn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà sức lạo động của nông dân từng bước được giải phóng, năng suất và hiệu quả sản xuất không ngừng nâng lên...

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực hoạt động có hiệu quả 

Cập Nhật 10-10-2015

(TTH) - Sáng 9/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III (mở rộng), nhằm sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2015; sơ kết 03 năm thực hiện chương trình hành động về “Xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”.

Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Cập Nhật 01-10-2015

(TTH) - Sáng 1/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 41, 46,47 khóa IX của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” và “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”. Các ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về dự.

Tạo đà tăng trưởng cho Phong Điền

Tạo đà tăng trưởng cho Phong Điền 

Cập Nhật 04-01-2015

(TTH) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII xác định: Đẩy mạnh CNH - HĐH, tạo đà tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội cao và bền vững.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP