Kết quả tìm kiếm cho "CEOHUE"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tư duy quản trị nhân sự quyết định sức khỏe doanh nghiệp

Tư duy quản trị nhân sự quyết định sức khỏe doanh nghiệp 

Cập Nhật 09-07-2022

Định biên nhân sự đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nó là phương pháp thuộc chiến lược quản trị và điều phối nguồn lực.

Tag: sở kế hoạch và Đầu tư, CEOHUE, nhân sự, định biên

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP