Kết quả tìm kiếm cho "CNH"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 29

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa 

Cập Nhật 07-10-2022

Buổi tọa đàm là cơ sở thực tiễn để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tag: Xây dựng đội ngũ trí thức, CNH, HĐH, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy.

Hương Trà: Quan tâm công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ 

Cập Nhật 27-09-2017

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ là một trong những kết quả quan trọng được ghi nhận tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước do Thị ủy Hương Trà tổ chức ngày 27/9.

Tag: Hương Trà, quan tâm, công tác, đào tạo, bổ nhiệm, cán bộ

Vị thế của phụ nữ ngày càng khẳng định

Vị thế của phụ nữ ngày càng khẳng định 

Cập Nhật 26-09-2017

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, vị thế của phụ nữ các cấp trong tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao; nhiều cán bộ nữ giữ những trọng trách quan trọng ở các cấp, ngành.

Tag: vị thế, phụ nữ, khẳng định

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt ngày càng nhiều 

Cập Nhật 30-08-2017

Đó là một trong những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW, ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết sáng 30/8.

Tag: cán bộ nữ, phụ nữ, nghị quyết số 11

Khẳng định vai trò và chỗ đứng

Khẳng định vai trò và chỗ đứng 

Cập Nhật 19-07-2017

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước”, công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có bước khởi sắc.

Tag: phụ nữ, khẳng định, vai trò

Quan tâm hơn công tác quy hoạch cán bộ nữ 

Cập Nhật 12-07-2017

Thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ là những kết quả được khẳng định tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” diễn ra sáng 12/7 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức.

Tag: quan tâm, quy hoạch, cán bộ nữ

Gắn học Bác với thực hiện tốt công tác hội

Gắn học Bác với thực hiện tốt công tác hội 

Cập Nhật 19-05-2017

Gắn việc học và làm theo tấm gương của Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH với 4 phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”...

Tag: học Bác, công tác hội, hội phụ nữ

3 lý do khiến hệ thống Giáo dục Việt Nam bị hạn chế

3 lý do khiến hệ thống Giáo dục Việt Nam bị hạn chế 

Cập Nhật 17-06-2016

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay về cơ bản không đáp ứng nhiều định hướng quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH bởi nhiều lý do.

Tag: hệ thống giáo dục, Giáo dục Việt Nam, đổi mới căn bản, Hội Khuyến học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

“Tứ đức” thời hiện đại

“Tứ đức” thời hiện đại 

Cập Nhật 01-02-2016

Phát huy 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH, “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, nhiều hội viên phụ nữ đã năng động, sáng tạo vươn lên khẳng định vị thế vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Tag: Tứ đức

Thể hiện trách nhiệm, niềm tin

Thể hiện trách nhiệm, niềm tin 

Cập Nhật 29-12-2015

Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xác định nội hàm CNH – HĐH là gì... là những vấn đề quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: Cán bộ, Đảng viên, Nhân dân, Trách nhiệm, Phát triển

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP