Kết quả tìm kiếm cho "Chính sách có hiệu lực"

Kết quả 61 - 70 trong khoảng 142

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 

Cập Nhật 02-10-2018

Nghị định 109/2018/NĐ-CP, ngày 29/08/2018, của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 15/10/2018, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tag: chính sách, mới, hiệu lực

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9 

Cập Nhật 01-09-2018

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới, đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website… là chính sách mới có hiệu lực trong tháng này.

Tag: chính sách, hiệu lực, từ tháng 9

Nỗ lực đạt sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Nỗ lực đạt sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân 

Cập Nhật 02-08-2018

Nhiều chính sách mới quan trọng về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2018...

Tag: Nỗ lực, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận, nhân dân, ban tuyên giáo

Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018

Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018 

Cập Nhật 01-08-2018

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp; Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm...

Tag: hiệu lực, chính sách, 1/8

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7 

Cập Nhật 01-07-2018

Lương công chức tăng thêm 90.000 đồng/tháng; Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền phát hiện thưởng cán bộ trong ngành…

Tag: tăng lương, trang bị trực thăng vũ trang, công an xã, công an huyện, lương công chức, Nghị định 72, sinh hoạt phí

Tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Cập Nhật 14-06-2018

Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết đối với Luật Công an Nhân dân, nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Tag: góp ý, Luật Công an Nhân dân, kỳ họp thứ 5, Bùi Đức Hạnh

Phát triển ngành chăn nuôi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển ngành chăn nuôi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 07-06-2018

Đó là cần đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; có chính sách phù hợp để phát triển và tiêu thụ đối với các nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, có lợi thế quốc gia, lợi thế địa phương...

Tag: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội, thảo luận về Luật Chăn nuôi, GS. TS Phạm Như Hiệp

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018 

Cập Nhật 01-06-2018

Các tiêu chí để được công nhận làng nghề; tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; điều kiện được tha tù trước thời hạn với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Tag: Những chính sách, nổi bật, hiệu lực, từ tháng 6/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018 

Cập Nhật 04-05-2018

Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp...

Tag: chính sách, mới, hiệu lực, tháng 5/2018, đầu tư

Những chính sách nổi bật từ tháng 5/2018

Những chính sách nổi bật từ tháng 5/2018 

Cập Nhật 01-05-2018

Hàng loạt các chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 5 như: Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng...

Tag: chính sách, nổi bật, hiệu lực

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP