Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu quốc gia"

Kết quả 61 - 70 trong khoảng 38605

Cái khó bó cái khôn

Cái khó bó cái khôn 

Cập Nhật 12-06-2014

(TTH) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Hải Dương (Hương Trà) đạt 13/19 tiêu chí. Tuy nhiên, nhiều tiêu chí hiện còn bỏ ngỏ.

Đích tới vẫn lắm gập ghềnh

Đích tới vẫn lắm gập ghềnh 

Cập Nhật 27-05-2014

(TTH.VN) - Là 1 trong 4 xã điểm của thị xã Hương Trà về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), sau hơn 3 năm triển khai, chương trình XDNTM ở xã Hương Toàn thực sự có những thành công bước đầu, nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của người dân.

Chi quản lý & quản lý chi 

Cập Nhật 19-12-2013

(TTH) - Năm 2013, tổng nguồn vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 609.551 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 201.772 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách địa phương bổ sung và các nguồn vốn lồng khép khác. Dù nguồn vốn của chương trình từ phía trung ương hỗ trợ có tỷ lệ thấp và năm sau giảm hơn năm trước, đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn nhưng hiệu quả và tác động tích cực từ các chương trình này nói chung đã góp phần vào sự phát triển chung, nhất là về an sinh xã hội trên địa bàn.

Dự án phải đi trước một bước 

Cập Nhật 05-12-2013

(TTH) - 735.628 triệu đồng là tổng nguồn vốn được bố trí đầu tư trong năm 2013 cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh (bao gồm các nguồn ngân sách tập trung, trái phiếu chính phủ, NGO, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác).

Nông dân và nông thôn mới 

Cập Nhật 14-11-2013

(TTH) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Hướng đến việc xã hội hoá trong đầu tư ở khu vực nông thôn 

Cập Nhật 02-10-2013

(TTH) - Đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại; tăng thêm nguồn lực cho khu vực nông thôn bằng đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cấp và thông tuyến hệ thống giao thông nội vùng và liên vùng; thực hiện các chính sách đặc thù dựa trên đặc thù của từng vùng miền; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các mô hình, dự án khoa học công nghệ, khuyến nông, lâm ngư; lồng ghép nguồn kinh phí giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác của các địa phương, các tổ chức, cá nhân; thu hút nguồn vốn FDI, chuyển lao động nông thôn sang lao động công nghiệp...là những dấu ấn quan trọng mà Thừa Thiên Huế đã thực hiện trong nhiều năm qua.  

Quảng Ngạn vượt khó trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngạn vượt khó trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12-05-2013

(TTH) - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới góp phần tạo nên sắc diện mới cho vùng nông thôn Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới xã Quảng Ngạn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tăng cường sự liên kết

Tăng cường sự liên kết 

Cập Nhật 29-12-2012

(TTH) - Trong những năm qua tỉnh luôn quan tâm, nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, để lao động thanh niên nông thôn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, hưởng được mức lương phù hợp cần phải tăng cường sự liên kết trong đào tạo nghề.

Cải thiện môi trường cho các làng nghề

Cải thiện môi trường cho các làng nghề 

Cập Nhật 12-11-2012

(TTH) - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường được triển khai thực hiện đang mở ra tín hiệu mừng cùng với chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất chung tay xử lý ô nhiễm, giảm dần các điểm đen và đem lại môi trường sản xuất bền vững.

Hỗ trợ khách hàng lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời 

Cập Nhật 19-06-2012

(TTH) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tổng công ty Điện lực miền Trung ký hợp đồng hợp tác với 5 nhà cung cấp sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) là các Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Toàn Mỹ, Gia Nam; Công ty TNHH sản xuất và TM Tân Á Đà Nẵng và Công ty TNHH CP đầu tư và phát triển NLMT Bách khoa miền Trung.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP