Kết quả tìm kiếm cho "GEKE"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu Điện Phụng Tiên

CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu Điện Phụng Tiên 

Cập Nhật 19-08-2021

Dự án có tổng vốn 270.409 Euro, tương đương 7.343.495.000 đồng và được thực hiện từ năm 2021 - 2026.

Tag: GEKE, CHLB Đức, hỗ trợ, bảo tồn, trùng tu, Điện Phụng Tiên

CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ trùng tu di sản Huế

CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ trùng tu di sản Huế 

Cập Nhật 20-04-2021

Đây là dự án tiếp nối thành công của dự án hợp tác trước đây giữa GEKE và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại Điện Phụng Tiên.

Tag: CHLB Đức, hỗ trợ, trùng tu, di sản Huế, Điện Phụng Tiên

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP