Kết quả tìm kiếm cho "KHCN"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 88

Tìm hướng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học

Tìm hướng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học 

Cập Nhật 30-09-2020

Đại diện Sở KHCN đã cập nhật và chia sẻ các nội dung liên quan các thủ tục thành lập doanh nghiệp KHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN.

Tag: Hội thảo, KHCN, doanh nghiệp, hình thành, Đại học

Ưu tiên đầu tư cho các trường đại học đã được thế giới và khu vực xếp hạng

Ưu tiên đầu tư cho các trường đại học đã được thế giới và khu vực xếp hạng 

Cập Nhật 28-09-2020

Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đề cập nhiều nội dung quan trọng, cốt lõi về KHCN trong CSGDĐH, hy vọng sẽ “cởi trói” cho giáo dục đại học...

Tag: Ưu tiên đầu tư, các trường đại học, thế giới, khu vực, xếp hạng

Hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ

Hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ 

Cập Nhật 15-09-2020

Khoa học và công nghệ (KHCN) đã có những hỗ trợ thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX).

Tag: Hợp tác xã, ứng dụng, khoa học, công nghệ

Đưa các nghiên cứu khoa học công nghệ trở thành sản phẩm thương mại

Đưa các nghiên cứu khoa học công nghệ trở thành sản phẩm thương mại 

Cập Nhật 04-09-2020

Đó là nội dung được trao đổi tại hội thảo "Thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN)" do Sở KHCN tổ chức ngày 4/9

Tag: Hội thảo, doanh nghiệp, khoa học, thương mại, sản phẩm, nghiên cứu, ứng dụng

Tập huấn quản lý thực hành tốt cho 50 cơ sở sản xuất bún ở Hương Trà

Tập huấn quản lý thực hành tốt cho 50 cơ sở sản xuất bún ở Hương Trà 

Cập Nhật 24-07-2020

Sở KHCN mong muốn không chỉ giúp các cơ sở sản xuất bún tại làng nghề Vân Cù-Hương Toàn mà còn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà nâng có ý thức, trách nhiệm trong thực hành sản xuất

Tag: Tập huấn, sản xuất, tiêu chuẩn, GMP, bún vân cù

Chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ ở cơ sở

Chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ ở cơ sở 

Cập Nhật 20-07-2020

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành duy trì, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh công tác thông tin KHCN, giới thiệu, quảng bá những mô hình, kết quả nghiên cứu KHCN ở địa phương...

Tag: Sơ kết, khoa học, công nghệ, 6 tháng, 2020

“Bắc cầu” cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

“Bắc cầu” cho doanh nghiệp khoa học công nghệ 

Cập Nhật 09-07-2020

Doanh nghiệp (DN) khoa học công nghệ (KHCN) được xác định có vai trò dẫn dắt, tạo đột phá trong kinh tế - xã hội.

Tag: doanh nghiệp, khoa học, công nghệ

Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Cập Nhật 27-05-2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa...

Tag: phát triển, KHCN, phục vụ, công nghiệp hóa, hiện đại

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học công nghệ 

Cập Nhật 18-05-2020

Các cấp, các ngành địa phương xác định rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước phát triển KHCN là nhiệm vụ quốc sách hàng đầu,

Tag: Kỷ niệm, ngày KHCN, Việt Nam

Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam

Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam 

Cập Nhật 04-03-2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ...

Tag: chuyên gia, nước ngoài, hoạt động, KHCN, tại Việt Nam

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP