Kết quả tìm kiếm cho "Luân chuyển"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 10259

Tham mưu xây dựng đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tham mưu xây dựng đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Cập Nhật 08-04-2021

Quý II/2021, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tag: Giao ban quý I.2021, triển khai nhiệm vụ quý II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Luân chuyển, bố trí lãnh đạo không phải người địa phương: Một số bất cập cần khắc phục

Luân chuyển, bố trí lãnh đạo không phải người địa phương: Một số bất cập cần khắc phục 

Cập Nhật 27-02-2020

Công tác luân chuyển, bố trí lãnh đạo không là người địa phương còn có bất cập cần được xem xét để chủ động khắc phục.

Tag: bố trí, lãnh đạo, địa phương

Trưởng thành qua cơ sở

Trưởng thành qua cơ sở 

Cập Nhật 09-10-2018

Công tác luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch về cơ sở mang lại hiệu quả lớn trong việc nắm bắt tình hình thực tế, khó khăn và tích lũy kinh nghiệm...

Tag: luân chuyển, cán bộ, quy hoạch

Chuyển động tích cực trong công tác cán bộ

Chuyển động tích cực trong công tác cán bộ 

Cập Nhật 20-04-2018

Xác định công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ là khâu đột phá trong công tác cán bộ, từ tháng 3/2017 đến nay...

Tag: chuyển động, tích cực, công tác, cán bộ, luân chuyển

Trưởng thành hơn nhờ luân chuyển

Trưởng thành hơn nhờ luân chuyển 

Cập Nhật 16-05-2017

Để giúp đội ngũ cán bộ trong quy hoạch có cơ hội rèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang...

Tag: Trưởng thành, luân chuyển, Huyện ủy Phú Vang, quy hoạch, cơ hội

Phú Lương chuyển biến từ luân chuyển

Phú Lương chuyển biến từ luân chuyển 

Cập Nhật 28-07-2016

Tháng 5/2015, một số cán bộ chủ chốt của xã Phú Lương, cụ thể là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã do buông lỏng quản lý đất đai nên đã để xảy ra sai phạm. UBND huyện Phú Vang...

Tag: Phú Lương, chuyển biến, luân chuyển

Chuyển biến tích cực từ công tác luân chuyển cán bộ

Chuyển biến tích cực từ công tác luân chuyển cán bộ 

Cập Nhật 21-11-2015

(TTH) - Gần đây, công tác luân chuyển cán bộ được thành phố Huế (TP. Huế) quan tâm. Ðội ngũ cán bộ sau khi được luân chuyển, bố trí vào một số chức danh chủ chốt đều trưởng thành nhanh hơn, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang 

Cập Nhật 10-10-2015

(TTH) - Việc luân chuyển cán bộ ở Phú Vang đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Luân chuyển cán bộ - một nội dung quan trọng trong công tác đổi mới cán bộ 

Cập Nhật 12-07-2012

(TTH) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) đã nêu rõ: “Thực hiện chủ trương luân chuyên cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa phương; cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành và địa phương”. Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết: “Về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý” như một khâu đột phá có tính chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Phong Điền luân chuyển cán bộ, gắn nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Phong Điền luân chuyển cán bộ, gắn nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng 

Cập Nhật 07-04-2012

(TTH) - Phần lớn cán bộ ở Phong Điền sau khi luân chuyển đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sớm tiếp cận thực tiễn, năng động, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, cùng với tập thể cấp ủy Đảng và cán bộ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, được cán bộ, quần chúng tín nhiệm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP