Kết quả tìm kiếm cho "NTM"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 219

Trao bằng công nhận chuẩn nông thôn mới cho xã Điền Môn

Trao bằng công nhận chuẩn nông thôn mới cho xã Điền Môn 

Cập Nhật 29-12-2021

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Điền Môn đã đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Tag: Trao bằng, công nhận, xã đạt chuẩn, nông thôn mới, xã Điền Môn

Quảng Điền hướng đến nông thôn mới nâng cao

Quảng Điền hướng đến nông thôn mới nâng cao 

Cập Nhật 29-12-2021

Sau khi “cán đích” huyện nông thôn mới (NTM), Quảng Điền phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao...

Tag: Quảng Điền, hướng đến, nông thôn mới, nâng cao, đạt chuẩn

Xã Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập Nhật 24-12-2021

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 8 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Tag: phú vang, công bố, phú lương, đạt chuẩn, nông thôn mới

Xây dựng mô hình xã thông minh trong nông thôn mới

Xây dựng mô hình xã thông minh trong nông thôn mới 

Cập Nhật 11-12-2021

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, những kinh nghiệm về xây dựng thí điểm xã NTM thông minh.

Tag: Xây dựng, mô hình, xã thông minh, trong nông thôn mới

Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập Nhật 01-12-2021

Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 59/94 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 62,8%.

Tag: NTM, xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn, chỉ tiêu, hoàn thành

Đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020

Đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 

Cập Nhật 24-11-2021

Hương Thủy đã và đang tập trung đầu tư các chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tag: hương thủy, NTM, nông thôn mới, đạt chuẩn NTM, nguyễn thanh minh

Gian nan hành trình đạt chuẩn

Gian nan hành trình đạt chuẩn 

Cập Nhật 10-11-2021

Để “cán đích”nông thôn mới (NTM), các xã vùng gò đồi Hương Trà đang chật vật để hoàn thành các tiêu chí còn lại...

Tag: gian nan, hành trình, đạt chuẩn

Nâng cấp nông thôn mới

Nâng cấp nông thôn mới 

Cập Nhật 05-11-2021

TX. Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ 100%, trong đó, 3 xã được công nhận NTM từ năm 2015...

Tag: TX Hương Thủy, nông thôn mới, tiêu chí, nâng cao, kiểu mẫu

Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập Nhật 22-10-2021

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu công nhận TX. Hương Thủy đạt chuẩn NTM năm 2020.

Tag: hương thủy, nông thôn mới, NTM, kiểu mẫu, nâng cao

Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng

Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng 

Cập Nhật 19-10-2021

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Quảng Điền đang tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng...

Tag: tiếp tục, đầu tư, nâng cao, chất lượng, Thế Lân

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP