Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết Trung ương 6"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 28965

Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương

Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương 

Cập Nhật 05-12-2018

Để các quy định về trách nhiệm nêu gương theo Nghị quyết Trung ương 8 phát huy được vai trò, trở thành “văn hóa nêu gương” cần thiết phải thực hiện một số giải pháp…

Tag: nêu gương, Nghị quyết Trung ương 8, cán bộ, đảng viên

Dấu mốc khi thông qua 2 nghị quyết về lĩnh vực y tế

Dấu mốc khi thông qua 2 nghị quyết về lĩnh vực y tế 

Cập Nhật 12-10-2017

Việc Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 thông qua 2 Nghị quyết về lĩnh vực y tế là đảm bảo bình đẳng cho người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Tag: Nghị quyết, y tế, hội nghị trung ương 6

Bước chuyển quan trọng

Bước chuyển quan trọng 

Cập Nhật 27-04-2017

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân được các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển quan trọng đáng ghi nhận.

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng

Phú Lộc: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI 

Cập Nhật 11-04-2017

Sáng 11/4, Huyện uỷ Phú Lộc tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 8, khoá XIV.

Tag: Huyện uỷ Phú Lộc, Nghị quyết Trung ương 4

Nhìn thẳng vào vấn đề và đổi mới tư duy lãnh đạo

Nhìn thẳng vào vấn đề và đổi mới tư duy lãnh đạo 

Cập Nhật 08-03-2017

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nhận diện một loại “vi rút” của quyền lực 

Cập Nhật 22-02-2017

Tham nhũng là biểu hiện phát tác bệnh tật từ một loại “vi rút” của quyền lực. Tệ nạn này có thể diễn ra trên quy mô và phạm vi ngày càng lớn, gây hậu quả trầm trọng hơn nếu không kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm giữ chức quyền hiện nay khi chúng ta thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4

Thực sự hành động để tạo dựng niềm tin

Thực sự hành động để tạo dựng niềm tin 

Cập Nhật 11-11-2016

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... là những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, đón nhận.

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tự chuyển hóa

Hiệu quả từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hiệu quả từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

Cập Nhật 25-08-2015

(TTH) - Sau 3 năm học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Đảng bộ Công an tỉnh đã tích cực, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo   thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng.

Quán triệt những nội dung quan trọng Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) của Đảng 

Cập Nhật 26-06-2015

(TTH) - Chiều 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt những nội dung quan trọng Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) của Đảng. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thanh Huyền dự và trực tiếp quán triệt nội dung.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 

Cập Nhật 23-02-2012

(TTH) - Ngày 23/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương 4) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP