Kết quả tìm kiếm cho "Robot Baxter"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Robot sẽ ‘cướp’ việc làm của 800 triệu người vào năm 2030

Robot sẽ ‘cướp’ việc làm của 800 triệu người vào năm 2030 

Cập Nhật 01-12-2017

Báo cáo nghiên cứu của hãng tư vấn McKinsey Global Institute cảnh báo tới năm 2030 sẽ có khoảng 800 triệu lao động toàn cầu sẽ mất việc làm vào tay robot.

Tag: robot, việc làm, Robot Baxter

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP