Kết quả tìm kiếm cho "SEAADE"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hướng đến đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á

Hướng đến đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á 

Cập Nhật 31-07-2017

Trước xu hướng đổi mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm tại Việt Nam, Khoa RHM của Trường đại học Y Dược Huế đang đổi mới và cải cách chương trình giáo dục theo phương pháp giảng dạy tích cực...

Tag: SEAADE, rường đại học Y Dược Huế, Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP