Kết quả tìm kiếm cho "TPTM"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Xây dựng giải pháp thông minh, tạo lập thành phố đáng sống

Xây dựng giải pháp thông minh, tạo lập thành phố đáng sống 

Cập Nhật 03-12-2021

TPTM giúp tối ưu hóa nguồn lực, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, tiện ích cho người dân và phát triển kinh tế- xã hội...

Tag: ĐTTM, TPTM, đô thị thông minh, ADB, chuyển đổi số, CNTT

Xây dựng đô thị thông minh

Xây dựng đô thị thông minh 

Cập Nhật 14-03-2017

Xây dựng một “thành phố thông minh” (TPTM) hay “đô thị thông minh” đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại, là một cuộc cách mạng về quản lý đô thị.

Tag: xây dựng, đô thị, thông minh

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP