Kết quả tìm kiếm cho "TTGHC"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

Cập Nhật 10-02-2022

Có hình thức khen thưởng, kỷ luật tạo động lực, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tag: CCHC, TTGHC, thủ tục hành chính, số hóa, dịch vụ công, doanh nghiệp, hiệu quả

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP