Kết quả tìm kiếm cho "TTHC"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 64

Quảng Điền dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính cấp huyện năm 2022

Quảng Điền dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính cấp huyện năm 2022 

Cập Nhật 09-01-2023

Năm 2022, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 4.063 TTHC, trong đó giải quyết trước hạn, đúng hạn 3.928 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 96,7%)...

Tag: CCHC, Quảng Điền, xếp thứ nhất, chỉ số, hành chính công, tiếp nhận, hồ sơ

Hướng đến dịch vụ công trực tuyến

Hướng đến dịch vụ công trực tuyến 

Cập Nhật 17-06-2022

Toàn bộ DA có 16 hoạt động, xây dựng và ban hành áp dụng quy trình mới cho 4 nhóm TTHC được lựa chọn.

Tag: hành chính công, trực tuyến, dịch vụ hành chính, thủ tục hành chính, hội thảo

Ký kết hợp tác tiếp nhận, chuyển trả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ký kết hợp tác tiếp nhận, chuyển trả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Cập Nhật 19-04-2022

Thoả thuận hợp tác giữa Công an và Bưu điện tỉnh sẽ đảm bảo hai bên phối hợp triển khai đẩy mạnh thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tag: bưu chính công ích, bưu điện, công an, thủ tục hành chính

Cầu thị lắng nghe, khẩn trương xem xét, sửa đổi những vấn đề người dân, doanh nghiệp góp ý

Cầu thị lắng nghe, khẩn trương xem xét, sửa đổi những vấn đề người dân, doanh nghiệp góp ý 

Cập Nhật 09-03-2022

Thủ tướng yêu cầu những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Tag: CCHC, TTHC, cải cách hành chính, doanh nghiệp, người dân, trung tâm, sửa đổi, bổ sung

Chia sẻ kết quả khảo sát về ý kiến người dân đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến

Chia sẻ kết quả khảo sát về ý kiến người dân đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến 

Cập Nhật 24-02-2022

Các đại biểu cùng làm rõ những vướng mắc, bất cập, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân khiến người dân chưa tiếp cận với thủ tục hành chính công trực tuyến...

Tag: khó khăn, thách thức, COVID-19, dịch bệnh, CCHC, TTHC

Phê duyệt thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Phê duyệt thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ 

Cập Nhật 15-02-2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Tag: CCHC, TTHC, thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ nội vụ, công vụ, kỷ cương

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 25 dịch vụ công thiết yếu

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 25 dịch vụ công thiết yếu 

Cập Nhật 19-01-2022

Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, để phục vụ 5 nhóm tiện ích...

Tag: TTHC, cơ sở dữ liệu, thủ tướng, xác thực điện tử, công dân, định danh

Tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân

Tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân 

Cập Nhật 16-12-2021

Đến nay 100% các thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên...

Tag: TTHC, DVCTT, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ, CNTT

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Cập Nhật 07-12-2021

Hồ sơ giải quyết TTHC được lưu trữ và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Tag: Hồ sơ, giải quyết, thủ tục hành chính, lưu trữ, điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết, TTHC, cấp bộ, cấp tỉnh.

Giảm thủ tục lĩnh vực đầu tư xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế

Giảm thủ tục lĩnh vực đầu tư xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế 

Cập Nhật 26-11-2021

Ngành xây dựng đã cắt giảm, đơn giản hóa 59/172 điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 9 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (đạt 34,3%)...

Tag: TTHC, bãi bỏ, rút ngắn thời gian, thủ tục, xây dựng, cấp phép xây dựng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP