Kết quả tìm kiếm cho "TTHC"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 62

Hướng đến nền hành chính phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Hướng đến nền hành chính phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp 

Cập Nhật 11-05-2019

Cùng với Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) tỉnh, 9/9 TTPVHCC huyện, thị xã, thành phố đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tag: sơ kết 3 năm, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, CCHC, TTHC, Phan Ngọc Thọ

Năm 2019 triển khai mới 61 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia

Năm 2019 triển khai mới 61 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia 

Cập Nhật 26-03-2019

Năm 2019, hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Tag: triển khai, mới, 61 TTHC, Cơ chế, một cửa, quốc gia

Công bố kết quả khảo sát chỉ số DDCI tỉnh

Công bố kết quả khảo sát chỉ số DDCI tỉnh 

Cập Nhật 20-12-2018

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương (gọi tắt là DDCI) cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp vào chính quyền.

Tag: Sở KH&ĐT, Chỉ số, DDCI, khảo sát, doanh nghiệp, TTHC, thang điểm

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 152 cán bộ xã, phường

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 152 cán bộ xã, phường 

Cập Nhật 15-12-2018

Hội nghị tập huấn tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; công bố, niêm yết công khai TTHC quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

Tag: tập huấn, rà soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ 

Cập Nhật 10-11-2018

Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cấp xã phải hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hoạt động”.

Tag: Tập huấn, bộ quy trình áp dụng, thủ tục hành chính, TTHC

Liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 

Cập Nhật 20-10-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Tag: liên thông, TTHC, đăng ký, khai tử, xóa, thường trú

Hỗ trợ các thủ tục hành chính cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài 

Cập Nhật 12-10-2018

Ngày 12/10, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Ngọc Khanh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quy trình về việc hỗ trợ các thủ tục hành chính (TTHC) cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tag: hỗ trợ, thủ tục hành chính, cấp phép, hoạt động, nhà thầu nước ngoài

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao 

Cập Nhật 07-09-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Tag: Đơn giản hóa, TTHC, quản lý, Bộ Ngoại giao

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Quảng Điền

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Quảng Điền 

Cập Nhật 03-08-2018

Qua kiểm tra, nhìn chung, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra

Tag: Kiểm tra, TTHC, Quảng Điền, Hoàng Ngọc Khanh, UBND tỉnh

Hoàn thiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Hoàn thiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 

Cập Nhật 12-07-2018

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước.

Tag: Hoàn thiện, Đề án, liên thông, TTHC, đăng ký, thường trú

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP