Kết quả tìm kiếm cho "UNDRR"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thế giới có thể phải đối mặt tới 560 thảm hoạ/năm

Thế giới có thể phải đối mặt tới 560 thảm hoạ/năm 

Cập Nhật 27-04-2022

Ước tính đến năm 2030, số lượng các thảm họa xảy ra trên toàn cầu có thể lên tới 560 sự kiện mỗi năm, tương đương với 1,5 thảm hoạ/ngày.

Tag: UNDRR, thiên tai, thảm hoạ, biến đổi khí hậu, tổn thất, bảo hiểm, lũ lụt, hán hán, cháy rừng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP