Kết quả tìm kiếm cho "UNECE"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Giải quyết ô nhiễm không khí phải ở quy mô toàn cầu

Giải quyết ô nhiễm không khí phải ở quy mô toàn cầu 

Cập Nhật 15-08-2022

Hiện thế giới đã và đang chứng minh rằng các thỏa thuận quốc tế hiệu quả đang được tạo ra để giải quyết các vấn đề ô nhiễm.

Tag: ô nhiễm không khí, phối hợp toàn cầu, hỗ trợ đa phương, UNECE

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP