Kết quả tìm kiếm cho "Vietnam Grand Sale 2020"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thúc đẩy tiêu dùng nội địa 

Cập Nhật 03-07-2020

Tăng trưởng kinh tế cả nước 6 tháng đầu năm chỉ đạt 1,81%, trong đó có 12 địa phương có mức tăng trưởng âm; tiêu dùng nội địa giảm, xuất khẩu giảm, khách du lịch giảm, doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng…

Tag: kinh tế, tăng trưởng, du khách, Vietnam Grand Sale 2020

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP