Kết quả tìm kiếm cho "Vingoup"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Gìn giữ môi trường tại các công trình xây dựng

Gìn giữ môi trường tại các công trình xây dựng 

Cập Nhật 09-09-2016

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và cộng đồng dân cư nơi có dự án.

Tag: xây dựng, an toàn, đảm bảo, môi trường, Vingoup

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP