Kết quả tìm kiếm cho "WPA3"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Wi-Fi sẽ được bảo mật hơn

Wi-Fi sẽ được bảo mật hơn 

Cập Nhật 11-01-2018

Sau 15 năm, liên minh Wi-Fi cũng đã công bố thế hệ tiếp theo của giao thức bảo mật không dây là Wi-Fi Protected Access (WPA3) thay cho WPA2.

Tag: Wi-Fi, bảo mật, WPA3, WPA2.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP