Kết quả tìm kiếm cho "XII"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 297

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 27-05-2020

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Tag: Kết quả, hội nghị lần thứ 12, Ban Tuyên giáo Trung ương, hội nghị trực tuyến.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

Cập Nhật 15-05-2020

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Phát biểu, bế mạc, Hội nghị, Trung ương 12, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12

Bế mạc Hội nghị Trung ương 12 

Cập Nhật 15-05-2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước...

Tag: Bế mạc, Hội nghị, Trung ương 12, Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 

Cập Nhật 11-05-2020

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tag: Khai mạc trọng thể, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII

Ông Đặng Hữu Danh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Điền Môn

Ông Đặng Hữu Danh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Điền Môn 

Cập Nhật 11-03-2020

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đặng Hữu Danh, Bí thư Đảng ủy xã khóa XI tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XII với số phiếu 97/97 đạt tỷ 100%.

Tag: Phong Điền, Điền Môn, đại hội điểm, Bí thư

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII 

Cập Nhật 20-02-2020

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, đó là báo cáo cần làm rõ hơn nữa định hướng để bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa cốt lõi, độc đáo riêng có của Huế.

Tag: thành ủy, góp ý, đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII  

Cập Nhật 07-02-2020

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra đầu tháng 10/2018, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trì họp, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 27-11-2019

Ngày 1/10/2019, Bộ Chính trị (khóa XII) đã Thông báo kết luận về tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra - giám sát (KTGS) theo Nghị quyết Trung ương 5 (NQTW5) khóa X.

Tag: tiếp tục, đẩy mạnh, công tác, kiểm tra, giám sát

Sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế: Khó nhưng phải tập trung thực hiện 

Cập Nhật 08-11-2019

Nghị quyết TW6 (khóa XII) đặt ra mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập...

Tag: sắp xếp, bộ máy, tinh giản, biên chế, thực hiện

Vai trò kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân

Vai trò kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân 

Cập Nhật 19-10-2019

Đây cũng là một trong những nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7 - 12/10 vừa qua tại Hà Nội.

Tag: Vai trò, kinh tế tư nhân, nền kinh tế quốc dân

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP